Przejdź do menu Przejdź do treści

Nagrody

Działania zespołu Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń docenione zostały przez wiele instytucji i organizacji, czego potwierdzeniem są liczne, bardzo istotne nagrody i wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i docenienie naszej pracy.

 


Nagroda „Świadek historii” Instytutu Pamięci Narodowej

.

„W uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego” Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UKEN w Krakowie otrzymało Nagrodę „Świadek historii” Instytutu Pamięci Narodowej. Kapituła nagrody uhonorowała dwóch laureatów instytucjonalnych. Obok jednostki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, również Związek Sybiraków – Oddział Kraków. Nagrodę „Świadek Historii” IPN przyznaje osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Polski, w tym za działalność o charakterze edukacyjnym.

Nagroda i Dyplomy Honorowe Nagrody im. Józefa Dietla

 

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej otrzymało zaszczytne wyróżnienie w kategorii „Instytucja”, za: wybitne osiągniecia i działalność na rzecz społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego.


CDZWiP wśród finalistów nominowanych do nagrody BohaterON! Włącz Historię! 2021 i Powstańców Warszawskich.

 

Nasze Centrum zostało wyróżnione za: „prowadzenie rzetelnej dokumentacji dotyczącej przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków oraz renowacji polskich cmentarzy w Afryce, a także edukację dzieci i młodzieży”.


Kapituła Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera przyznała Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP – Medal i Wyróżnienie

 

Nagroda przyznana Centrum za stworzenie oryginalnego zespołu badawczego zajmującego się ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa świadków historii, w tym Sybiraków.

 


Centrum uhonorowane Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości!

 

Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej została uhonorowana Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości! Medale za zasługi dla Niepodległej zostały przyznane dyrektorowi CDZWiP prof. Hubertowi Chudzio oraz pracownikowi Annie Hejczyk. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości: „Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,  kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej”. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2021.


Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

 

19 lutego 2021 r. w Dniu Nauki Polskiej ogłoszono wyniki konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W gronie laureatów w kategorii ,,za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej” znalazł się zespół Centrum w składzie: prof. Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Mariusz Solarz, Alicja Śmigielska. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym roku przyznano 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.


Srebrne Odznaki Honorowe dla pracowników Centrum za Zasługi dla Związku Sybiraków

 

Podczas uroczystości w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, związanych z ,,Dniem Sybiraka”, pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń, Przesiedleń UP otrzymali  Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaczenia wręczyła prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków pani Aleksandra Szemioth. To kolejne niezwykle ważne wyróżnienie dla prac związanych z upamiętnieniem losów Sybiraków, prowadzonych od lat w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia otrzymali: Anna Hejczyk, Alicja Śmigielska, Mariusz Solarz i dr Adrian Szopa (od lat współpracujący z Centrum). Dyrektorowi Centrum został także wręczony pamiątkowy medal związany z 90-leciem Związku Sybiraków.


Pierścień Stulecia Nieodległości RP dla Muzeum im. gen. Władysława  Andersa –

Droga do Wolności.

 

Z okazji obchodów 100. rocznicy bitwy warszawskiej, Muzeum im. gen. Władysława Andersa – Droga do Wolności zostało uhonorowane Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP. W poprzednich latach Pierścień otrzymały takie instytucje jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Sanktuarium na Jasnej Górze. Podczas uroczystości zorganizowanej 25 sierpnia 2020 r., Pierścień z rąk organizatorów odebrał prof. Hubert Chudzio, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Podstawą do utworzenia Muzeum były bogate zbiory zgromadzone w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Od 10 lat bowiem CDZWiP zajmuje się dokumentowaniem przymusowych migracji Polaków, w tym głównie losami polskich zesłańców do Związku Sowieckiego i ich późniejszymi dziejami. Wsparcie merytoryczne Muzeum zapewniają pracownicy CDZWiP. Działalność Muzeum wspomagają także Instytuty Wydziału Humanistycznego UP. Cieszymy się, że idea Muzeum im. gen. Władysława Andersa – Droga do Wolności zyskuje coraz szersze rzesze Sympatyków w Polsce i w świecie. Przekazanie do Muzeum Pierścienia Stulecia Niepodległości RP jest wyrazem wsparcia i podkreśleniem faktu, że historia polskich Sybiraków, uchodźców ze Związku Sowieckiego, w tym Polskiej Armii, jest szczególnie warta upamiętnienia.