Przejdź do menu Przejdź do treści

Polscy Sybiracy w świecie

Dnia 2 września 2014 roku odbyła się konferencja prasowa dotycząca IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Tematyka kongresu skupiona była wokół edukacji młodzieży polskiej na obczyźnie oraz losach Polaków zesłanych na Syberię w XIX i XX wieku. Została również uroczyście otwarta wystawa „Polscy Sybiracy w świecie” przygotowana przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor CDZWP UP w Krakowie – dr Hubert Chudzio.

 

GALERIA