Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada naukowo-wspierająca

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń może liczyć na wsparcie i cenne rady wybitnych osobistości, zarówno ze strony środowiska świadków historii – Sybiraków, jak i pracowników naukowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz innych badaczy z całego świata.


Dr hab. prof. UKEN Michał Rogoż

Prorektor ds. Nauki, bibliotekarz, bibliolog, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 

Źródło:  https://inoi.up.krakow.pl/pracownicy-up/rogoz/

Prof. dr hab. Mariusz Wołos

Historyk, sowietolog, eseista, kierownik Katedry Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, członek Rady Doskonałości Naukowej

 

Źródło: https://ihia.up.krakow.pl/pracownicy-up/wolos/

Dr hab. prof. UKEN Anna Zapalec

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Do zainteresowań naukowych należą badania nad historią drugiej wojny światowej, zwłaszcza dotyczące wszystkim represji i zbrodni popełnionych w czasie drugiej wojny światowej przez okupantów na ziemiach polskich oraz losów obywateli polskich w głębi ZSRS w XX w.
.

Źródło: https://ihia.uken.krakow.pl/pracownicy-up/zapalec/

Prof. dr hab. Jan Rydel

Historyk, specjalista w zakresie XX wieku, znawca stosunków międzynarodowych, były dyplomata, pracownik Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 

Źródło: https://idsm.up.krakow.pl/pracownicy-up/rydel/ 

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

Pracownik naukowy w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor licznych studiów, publikacji, prac badawczych i koncepcyjno-projektowych, związanych z zespołami fortecznymi m.in. w Krakowie, współautor m.in. koncepcji Szlaku Kultury Wołoskiej w Karpatach

 

Źródło: http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/personnel/25

Dr hab. Hubert Kowalski

Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich, sekretarz Komitetu Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

 

Źródło: https://www.archeologia.uw.edu.pl/hubert-kowalski/

Dr hab. Jacek Górski

Archeolog, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiceprzewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich

Źródło: https://ma.krakow.pl/dr-hab-jacek-gorski-wiceprzewodniczacym-rady-ochrony-dziedzictwa-archeologicznego/

Dr hab. Zofia Ciesielska

Sybiraczka, jedna z założycielek krakowskiego oddziału Związku Sybiraków, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Źródło: https://audiohistoria.pl/nagranie/628-ahm_0404/

Mgr Jadwiga Kowalska

Archiwistka, historyk, pedagog, dyrektor Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz zastępca kierownika Archiwum i koordynator projektów Kulturalnych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego

 

Źródło: https://www.mabpz.org/postaci-mabpz-b/jadwiga-kowalska-mabpz

Dr Joanna Ślaga

Zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzeów Uniwersyteckich

 

Źródło: https://www.universeum-network.eu/universeum-voices-during-covid19-reconnecting-online-2/

Stanisław Latek

 

Prezes Polskiego Instytutu Badawczego w Kanadzie – członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie

 

Źródło: https://www.mabpz.org/postaci-mabpz-b/stanislaw-latek

Dr inż. Józef Kołodziej

 

Sybirak, Prezes Zarządu Związku Sybiraków – Oddział Kraków

 

 

 

Źródło: https://historia.agh.edu.pl/wiki/J%C3%B3zef_Mieczys%C5%82aw_Ko%C5%82odziej

Danuta Sedlak

Sybiraczka – Afrykanka, była prezes Związku Sybiraków – Oddział Katowice

 

Źródło: https://katowice.naszemiasto.pl/z-katowic-przez-jakuck-pod-baobaby/ar/c1-6002155

Krystyna Pryjomko – Serafin

Sybiraczka – Afrykanka, założycielka i prezes fundacji „Saint Gabriel Home”, działającej na rzecz dzieci w Tanzanii

Źródło: https://www.gosc.pl/doc/1724865.Zolty-sweterek

Artur Woźniakowski

Sybirak, członek Związku Sybiraków, członek Komitetu Upamiętnienia Polskich Sybiraków w Afryce, członek Komitetu Naukowo Wspierającego im. gen. Władysława Andersa – droga do wolności

 

.
Źródło: https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/5876/edition/5795?language=pl