Przejdź do menu Przejdź do treści

Archiwum

Archiwum wchodzące w skład CDZWiP gromadzi oryginalne i niepowtarzalne materiały, odzwierciedlające losy mieszkańców Rzeczypospolitej (w jej obecnych i byłych granicach) poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom. Materiały pochodzą od darczyńców, głównie Sybiraków, ich rodzin i znajomych z czasów przesiedlenia. Na zbiory składa się dokumentacja aktowa, fotograficzna, materiały rękopiśmienne, artefakty, wywiady ze świadkami historii, pamiątki, takie jak: pamiętniki, dzienniki, listy, zeszyty lekcyjne, kroniki z życia harcerzy, legitymacje szkolne i harcerskie oraz paszporty – potwierdzające tożsamość. Są to również różnego typu pisma urzędowe, takie jak: świadectwa szkolne, dyplomy, podziękowania, listy prywatne, polecające, przepustki, zaświadczenia o odbyciu podróży, pobycie w szpitalu. Oprócz tego w archiwum gromadzona jest dokumentacja świadcząca o służbie wojskowej, a także plany, mapy czy ulotki. Nie brakuje również fotografii dokumentowych, odzwierciedlających życie na zesłaniu czy drogę żołnierzy u boku gen. Władysława Andersa, a także unikatowych zdjęć polskich osiedli w Afryce i Indiach czy zdjęć z Kazachstanu, jak również ujęć powojennych polskich emigrantów z Wielkiej Brytanii, Kanady, RPA, USA, Australii. Dodatkowo zgromadzone są fotografie artystyczne, oryginalne oraz fotografie świadków robione podczas wywiadów. Ważnym elementem zbiorów Archiwum są pamiątki, przedmioty codziennego użytku i te związane z pełnioną profesją, odznaczenia wojskowe, mundury II Korpusu Polskiego, mundury armii brytyjskiej (Battle Dress), plecak jutowy, sztandary, grzebień z Kazachstanu, którym wyczesywano wszy, chusty w afrykańskie wzory, rzeźby, maski. Bez wątpienia pamiątki te można określić jako wartościowe spuścizny. Zasób Centrum to nie tylko dokumentacja tradycyjna, ale również cyfrowa, na którą składają się materiały wysokojakościowych zbiorów dokumentacji przesiedleńczej w Polsce, w postaci filmowej i fotograficznej. Historie świadków historii udokumentowano w formie nagrań audio-wizualnych, utrwalając w ten sposób nie tylko historyczne fakty na temat przesiedleń, ale również postać świadka historii. Dzięki zgromadzonym materiałom możliwe stało się odtworzenie losów wielu rodzin, jednym z takich przykładów jest rodzina Piskorz-Somchjanc. Na sam koniec warto podkreślić wyjątkowość zbiorów Centrum pod względem zasięgu terytorialnego, ponieważ zostały one wytworzone w wielu krajach na świecie, są to m.in. Polska, ZSRR, Iran, Irak, Tanganika, Włochy, Egipt, Uganda, Niemcy, Indie, Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia.


Udostępnienie zbiorów odbywa się w czytelni w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

 

 Fort Skotniki, ul. Kozienicka 24, 30-397 Kraków 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

8:00 – 15:00 

 


Kontakt 


+48 797 996 384

centrumdokumentacji@up.krakow.pl

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.


 

Przed wizytą w Archiwum prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem: 

→Regulamin Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń←