Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje naukowe, wystąpienia i uroczystości

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UKEN w Krakowie od momentu powołania jednostki organizuje, współorganizuje, jak również bierze udział w licznych konferencjach naukowych, spotkaniach i uroczystościach. Wydarzenia te mają charakter ogólnopolski, jak i międzynarodowy. Odbywają się w Polsce i poza granicami naszego kraju. Biorą w nich udział naukowcy, ale także świadkowie historii, studenci i uczniowie. Dotychczas Centrum współpracowało przy tym z wieloma ośrodkami nauki w Polce i za granicą m.in. z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej, Związkiem Sybiraków, Instytutem Historii i Archiwistyki UP, Zakładem Mniejszości Narodowych i Przymusowych Migracji IHiA UP, Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, Międzynarodowym Domem Spotkań w Oświęcimiu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i wieloma innymi.

.

ORGANIZACJA SPOTKAŃ, UROCZYSTOŚCI, KONFERENCJI:

 1. Organizacja uroczystości upamiętniającej czwartą masową deportacje obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego z czerwca 1941 r. we współpracy z Referentem ds. Seniorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej (21 czerwca 2021 r.)
 2. Współorganizacja wydarzenia upamiętniającego polskich żołnierzy walczących w kampanii włoskiej w związku z 77. rocznicą zdobycia wzgórza na Monte Cassino (18 maja 2021 r.)
 3. Organizacja uroczystości upamiętniającej 81. rocznicę drugiej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, w ramach której m.in. odbył się koncert pieśni patriotycznej o tematyce sybirackiej (13 kwietnia 2021 r.)
 4. Organizacja wydarzeń w formie zdalnej (za pośrednictwem YouTube, Facebook i telefonicznie) upamiętniające pierwszą masową wywózkę obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego 10 lutego 1940 r. (2021 r.)
 5. Organizacja konferencji pt. „Pamięć i postpamięć. Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. W 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS” we współpracy z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu (3 grudnia 2020 r.)
 6. Organizacja uroczystości związanej z odsłonięciem tablicy upamiętniającej 30-lecie Zjazdu Założycielskiego odrodzonego Związku Sybiraków w Krakowie (13 maja 2019 r.)
 7. Organizacja debaty eksperckiej pt. „Świadkowie historii i ich archiwa – dokumentowanie, archiwizacja, udostępnianie, upowszechnianie, innowacyjność” Sala Senacka UP (3 kwietnia 2019)
 8. Organizacja krakowskich obchodów 79. rocznicy pierwszej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS (11 lutego 2019 r.)
 9. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej (razem z IPN), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (21-22 listopada 2018 r.)
 10. Organizacja krakowskich obchodów 75. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego współorganizowane  z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Związkiem Sybiraków w Krakowie (2018 r.)
 11. Organizacja krakowskich obchodów 78. rocznicy pierwszej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, uroczystości organizowane z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Związkiem Sybiraków w Krakowie, Fort Skotniki (2018 r.)
 12. Organizacja obchodów, spotkania warsztatowego z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, Fort Skotniki (11 czerwca 2015 r.)
 13. Organizacja uroczystości z okazji 75. rocznicy deportacji Polaków na Sybir (10 luty 2015 r.)
 14. Uroczystości rocznicowe związane z pierwszą deportacją 10.02.1940 r. Polaków na Syberię – Fort Skotniki, Kraków
 15. IV Kongres Polskich Towarzystw  Naukowych na Obczyźnie „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (4-7 września 2014 r.)
 16. Międzynarodowy Zlot Młodzieży „Europa Młodych – Europą Pokoju” we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim (31 lipca-10 sierpnia 2014 r.)
 17. Udział w XII Podgórskich Dniach Otwartych, organizacja Dnia Otwartego w Forcie Skotniki (28 września 2013 r.)
 18. Organizacja Dnia Otwartego w Forcie Skotniki w ramach Targów Książki w Krakowie. Dyskusja panelowa połączona z promocją książek: M. Kuczyński, „Nie dane im było. Wołyń z oddali” oraz K. Rafalska „Przeżyłam łagry. Wspomnienia polskiej nauczycielki z Polesia” (26 września 2013 r.)
 19. Organizacja konferencji metodycznej „Świat utracony, świat ocalony… Zesłania na Syberię w edukacji historycznej dla młodzieży” (16 września 2013 r.)
 20. Spotkanie z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem oraz przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Związku Sybiraków w Forcie Skotniki (czerwiec 2012 r.)
  .

GALERIAUDZIAŁ W KONFERENCJACH, UROCZYSTOŚCIACH, ZJAZDACH, SPOTKANIACH, POKAZACH FILMOWYCH:

 1. Udział w konferencji „Nowa ziemia – stare niebo. Ocalić od zapomnienia. Powiązania Męciny z Lipkami” (11 czerwca 2021 r.)
 2. Udział w konferencji naukowej pt. „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości”, Politechnika w Łodzi (17-19 października 2019 r.)
 3. Udział w międzynarodowej konferencji pt. „Commemoration of the aniversary of the World War II outbreak as an exemple of the historical policy of the state” w ramach Daad „Remembrance days in a trinational approach” – Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny (31 sierpnia 2019 r.)
 4. Udział w konferencji naukowej pt. „XXVI Annual Conference on Jewish studies” w SEFER Center for the Uniwersity teaching of Jewish Studies, Moskwa (15 lipca 2019 r.)
 5. Udział w IX Źródłoznawczej konferencji naukowej pt. „Źródła epistolarne w warsztacie badawczym historyka”, Maniowy (17-19 czerwca 2019 r.)
 6. Udział w X Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Auschitz i Holocust na tle zbrodni ludobójstwa w XIX i XX wieku. Cena odwagi”, Oświęcim (15 czerwca 2019 r.)
 7. Udział w konferencji naukowej pt. „Zbiory – Kolekcje – Archiwalia. U genezy nauk pomocniczych historii” UJ Kraków (7 czerwca 2019 r.)
 8. Udział w debacie Coimbra Heritage Working Group w Collegium Maius UJ w Krakowie (4 czerwca 2019 r.)
 9. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w Warszawie (27 marca 2019 r.)
 10. Udział w spotkaniu autorskim z Marcelem Goldmanem w Instytucie Historii i Archiwistyki UP pt. „A w nocy przechodzą myśli”, spotkanie w ramach promocji książki (25 stycznia 2019 r.)
 11. Udział w spotkaniu opłatkowym krakowskiego oddziału Związku Sybiraków (13 stycznia 2019 r.)
 12. Udział w posiedzeniu naukowym Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, PAU, Kraków (13 grudnia 2018 r.)
 13. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej (razem z IPN), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (21-22 listopada 2018 r.)
 14. Udział w międzynarodowej konferencji pt.”Deported, exiled, saved. History and memory of Polish Jews in the Soviet Union (1940-1959) – GEOP International interdyscyplinarny research workshop”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa (11 października 2018 r.)
 15. Udział w uroczystej projekcji filmu pt. „Wypędzeni. Saybusch Aktion” zrealizowanego przez CDZWiP w Żywcu (25 września 2018 r.)
 16. Udział w uroczystościach związanych z 79. rocznicą agresji Związku Sowieckiego na Polskę, a także Światowym Dniu Sybiraka w Klasztorze OO. Kapucynów w Krakowie (17 września 2018 r.)
 17. Udział VIII Źródłoznawczej Konferencja pt. „Źródła normatywne w pracy badawczej historyka”. Maniowy (20-22 czerwca 2018 r.)
 18. Udział w konferencji pt. „Auschwitz i Holocaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI w. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy. Jak rodzi się zło?”, Oświęcim (16 czerwca 2018 r.)
 19. Udział w konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Jedności Afrykańskiej w Polsce, pt. „Polska i Polacy w Afryce Wschodniej”, Warszawa (25 maja 2018 r.)
 20. Udział w Zjeździe byłych wychowanków polskich szkół średnich w Wielkiej Brytanii (1947-1957), Londyn (17 maja 2018 r.)
 21. Udział w spotkaniu w Ambasadzie RP w Belgradzie, w ramach realizacji wspólnego projektu CDZWiP UP, Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Ambasady RP w Serbii (10 maja 2018 r.)
 22. Udział w konferencji naukowej pt. „Praca przymusowa podczas II wojny światowej, jej pamięć i konsekwencje”, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i IPN, Szczecin (8-9 maja 2018 r.)
 23. Udział w uroczystych obchody 78. rocznicy drugiej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, Kraków (13 kwietnia 2018 r.)
 24. Udział w międzynarodowej konferencji pt. „IV Internetional Scentific and Practical Conference – Youth and science: reality and future – the digital agenda in the era of globalization”, Baishew University, Aktiubińsk, Kazachstan (12 kwietnia 2018 r.)
 25. Udział w międzynarodowej sesji naukowej pt. „Polish refugees in Iran (1942-1945)”, Paryż, Sciences Po (11 kwietnia 2018 r.)
 26. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Exploring the past: New social history in the crossroads of methodological tremds”, Kijów (22-24 marca 2018 r.)
 27. Udział w konferencji naukowej  pt. „Historia na turystycznym szlaku”, organizowana przez Muzeum w Rybiku i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Rybik (14-15 marca 2018 r.)
 28. Udział w spotkaniu noworocznym krakowskiego oddziału Związku Sybiraków, Kraków (14 stycznia 2018 r.)
 29. Udział w konferencji naukowej pt. „Historia – Pamięć – Tożsamość. Człowiek jako świadek historii”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (6-7 grudnia 2017 r.)
 30. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Refugges in Uganda, then and now – the Polish Refugees, former Soviet prisoners in Siberia, in Eastern Africa and the situation of refugees in Uganda nowadays”, Kampala (17-24 listopada 2017 r.)
 31. Udział w uroczystościach związanych z 78. rocznicą agresji Związku Sowieckiego na Polskę, a także Światowym Dniem Sybiraka, zorganizowanych przez krakowski oddział Związku Sybiraka w Klasztorze OO. Kapucynów w Krakowie (17 września 2017 r.)
 32. Spotkanie w sprawie utworzenia Muzeum im. gen. W. Andersa w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego im. gen. broni W. Andersa, Kraków (27 października 2017 r.)
 33. Udział w konferencji naukowej pt. „Pamięć Kresów, Kresy w pamięci”, zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum w Gliwicach, Gliwice (25-27 października 2017 r.)
 34. Udział w konferencji naukowej pt. „Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (19-20 października 2017 r.)
 35. Udział w III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (14 października 2017 r.)
 36. Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego z okazji obchodów Międzynarodowych Dni Sybiraków (14-15 września 2017 r.)
 37. Udział w uroczystościach związanych z 72. rocznicą śmierci gen. W. Sikorskiego – uroczysta msza św. na Wawelu (5 lipca 2015 r.)
 38. Udział w międzynarodowych obchodach 100. rocznicy bitwy pod Gorlicami pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Cmentarz Wojenny nr 123 Łużna Pustki (2 maja 2015 r.)
 39. Udział w uroczystościach związanych z 75. rocznicą drugiej deportacji Polaków w głąb ZSRS, Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie (13 kwietnia 2015 r.)
 40. Udział w konferencji pt. „Ku pamięci – ku przestrodze. W 75. rocznicę masowych deportacji obywateli polskich dp ZSRR oraz 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”, zorganizowanej przez Senat RP (10 marca 2015 r.)
 41. Pokaz filmu pt. „Wypędzeni. Saybusch Aktion” w Muzeum Armii Krajowej (18 stycznia 2015 r.)
 42. Udział w spotkaniu opłatkowym Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków (12 stycznia 2015 r.)
 43. Udział w XIII Podgórskich Dniach Otwartych Drzwi (27 września 2014 r.)
 44. Udział w uroczystości z okazji zakończenia pierwszego etapu budowy nowej siedziby Muzeum Katyńskiego (Oddział Muzeum Wojska Polskiego) w Cytadeli Warszawskiej (17 września 2014 r.)
 45. Udział w XIV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku (14 września 2014 r.)
 46. Udział w XIV Zjeździe Sybiraków – Afrykańczyków we Wrocławiu (11-14 września 2014 r.)
 47. Udział w IV Kongresie Polskich Towarzystw  Naukowych na Obczyźnie „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (4-7 września 2014 r.)
 48. Udział w Międzynarodowym Zlocie Młodzieży „Europa Młodych – Europą Pokoju” we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim (31 lipca-10 sierpnia 2014 r.)
 49. Udział w uroczystościach związanych z 71. rocznicą śmierci gen. W. Sikorskiego – uroczysta msza św. na Wawelu (4 lipca 2014 r.)
 50. Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa z XX wieku. Kobiety wojny”, Oświęcim (6-7 czerwca 2014 r.)
 51. Udział w konferencji naukowej „Sybir: Doświadczenia, Pamięć”, Białystok (22-23 maja 2014 r.)
 52. Udział w I Oświęcimskim Forum Praw Człowieka, Oświęcim (8-9 maja 2014 r.)
 53. Udział w uroczystościach rocznicowych związanych z drugą deportacją Polaków na Sybir oraz 25-lecie Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Kraków (13 kwietnia 2014 r.)
 54. Udział w Dniu Otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego (12 marca 2014 r.)
 55. Udział w obchodach 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Kraków (22 stycznia 2014 r.)
 56. Udział w spotkaniu opłatkowym Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków (12 stycznia 2014 r.)
 57. Udział w gali rozdania nagród – ogólnopolskiego plebiscytu na Najważniejsze Wydarzenie Historyczne Roku 2012, Białystok
 58. Udział w konferencji „Kresowianie w świecie” w Opolu
 59. Udział w otwarciu wystawy „Polscy Sybiracy w Australii”, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków
 60. Udział w konferencji „Praca przymusowa na Pomorzu w latach 1939-1950”, Griesfald, Niemcy
 61. Pokaz filmu „Miasta Zagłady. Między Wieluniem a Złoczewem”, Kutno (8 listopada 2013 r.)
 62. Udział w VII Zjeździe Koła Przyjaciół Brodów Regionu Górny Śląsk, Katowice (5 października 2013 r.)
 63. Udział w XII Podgórskich Dniach Otwartych (28 września 2013 r.)
 64. Udział w konferencji metodycznej „Świat utracony, świat ocalony… Zesłania na Syberię w edukacji historycznej dla młodzieży” (16 września 2013 r.)
 65. Udział w XIV Zjeździe Sybiraków-Afrykańczyków we Wrocławiu (5-8 września 2013 r.)
 66. Projekcja filmu „Miasta Zagłady. Między Wieluniem z Złoczewem”, Złoczew (1 września 2013 r.)
 67. Udział w Historycznym kinie plenerowym – projekcja filmu „Miasta Zagłady. Między Wieluniem z Złoczewem”, Wieluń (1 września 2013 r.)
 68. Udział w uroczystościach państwowych – 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Wieluń, Złoczew (1 września 2013 r.)
 69. Udział w uroczystości odsłonięcia popiersia gen. S. Sosabowskiego, Kraków (1 września 2013 r.)
 70. Udział w obchodach 70. lecia  śmierci gen. Władysława Sikorskiego – uroczysta Msza Święta na Wawelu
 71. Udział w spotkaniach w ramach programu „Bringing Together”, Izrael
 72. Udział w ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę, Częstochowa
 73. Udział w konferencji „Z Polski do… Polski. Powroty Polaków z syberyjskiego zesłania”, Kraków
 74. Udział w konferencji „Z Polski do… Polski. Powroty Polaków z syberyjskiego zesłania”, Kraków
 75. Udział w podsumowaniu IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich, losy dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, Tarnów
 76. Udział w uroczystościach upamiętniających mord katyński, Leeds, UK
 77. Udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji 73. rocznicy drugiej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich 13 kwietnia 1941 r., Kraków
 78. Udział w uroczystościach organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Krakowie – posadzenie Dębu Pamięci
 79. Udział w międzynarodowej konferencji „Wojna i okupacja w pamięci i świadomości mieszkańców małego miasta” w Krakowie
 80. Udział w debacie „Powinni powrócić czy zostać. Dylematy Polaków na obczyźnie” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
 81. Udział w wernisażu wystawy „Zapomniane dzieciństwo”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 82. Udział w spotkaniu opłatkowym Związku Sybiraków – Oddział w Krakowie
 83. Udział w posiedzeniu naukowym Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej w Krakowie
 84. Udział w uroczystościach upamiętniających 17 września 1939 r. organizowanych przez Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie
 85. Udział w XXXIV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów, Bibliotek Polskich na Zachodzie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 86. Udział w XVII Zjeździe Sybiraków „Indian” w Szczawnicy (wrzesień 2012 r.)
 87. Udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej, Złoczew (wrzesień 2012 r.)
 88. Udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej, Wieluń (wrzesień 2012 r.)
 89. Udział w uroczystości wręczenia Krzyża Zesłańców Sybiru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim (sierpień 2012 r.)
 90. Pokaz filmu „Wyszli z ziemi niewoli. W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski podczas Zjazdu Tarnopolan w Krzeszowicach (czerwiec 2012 r.)
 91. Pokaz filmu „Pamiętamy, Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej” w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu (kwiecień 2012 r.)
 92. Udział w dwóch konferencjach naukowych „Losy Polaków na Syberii” – realizowane we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (marzec-czerwiec 2012)
 93. Udział w spotkaniu „Polskie dzieci Afryki”, pokaz filmu „Pamiętamy. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej”, Klub Wersalik, Ośrodek Kultury Nowa Huta, Kraków  (marzec 2012 r.)
 94. Udział w otwarciu wystawy „Polacy na Syberii” przygotowanej przez Związek Sybiraków oraz IPN, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (luty 2012 r.)
 95. Udział w spotkaniu „Polskie dzieci Afryki”, pokaz filmu „Pamiętamy. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej”, Magazyn Kultury, Kazimierz-Kraków (luty 2012 r.)
 96. Udział w spotkaniu „Polscy Sybiracy z Leicester”, pokaz filmu „Wyszli z ziemi niewoli. W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski”, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków (luty 2012 r.)
 97. Pokaz filmu „Pamiętamy. Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej”, Stowarzyszenie Miłośników Lwowa, Klub pod Gruszką, Kraków (luty 2012 r.)
 98. Udział w zjeździe z okazji XX-lecia Koła Sybiraków w Zachodniej Australii w Perth (wrzesień 2011 r.)
 99. Udział w zjeździe Sybiraków – Afrykańczyków we Wrocławiu (wrzesień 2011 r.)
 100. Udział w konferencji pt. „Polacy Wieliczanie na Syberii – deportacje w głąb ZSRR w latach 1939-1941” w Wieliczce ( czerwiec 2011 r.)
 101. Udział w I krajowym Zjeździe Szkół i Placówek noszących Imię Upamiętniające Zesłańców Sybiru w Nowym Sączu (czerwiec 2011 r.)

GALERIA


WYSTĄPIENIA:

 1. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Zachować pamięć. Cierniste drogi polskich Sybiraków na zsyłce i obczyźnie” w ramach uroczystości upamiętniającej czwartą masową deportację obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego (21 czerwca 2021 r.)
 2. Wystąpienie Huberta Chudzio dotyczący szlaku nadziei armii generała Władysława Andersa i obecności tam męcinian w konferencji „Nowa ziemia – stare niebo. Ocalić od zapomnienia. Powiązania Męciny z Lipkami” (11 czerwca 2021 r.)
 3. Wystąpienie Huberta Chudzio w Muzeum Krakowa – Oddział Fabryka Emilia Oskara Schindlera w ramach Nocy Muzeów, pt. „Losy Polaków na wschodzie 1939-1945” (21 maja 2021 r.)
 4. Wystąpienie Anny Hejczyk pt. „Materialne i niematerialne dziedzictwo polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP i jego misja” w ramach Polish Heritage Days, Londyn (6 maja 2021 r.)
 5. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Zbiory archiwum i biblioteki Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń” dla dyrekcji i pracowników Biblioteki Głównej UP (29 kwietnia 2021 r.)
 6. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Dekada poszukiwań, odkryć i renowacji polskich nekropolii w Afryce Wschodniej i Południowej” w ramach posiedzenia naukowego Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej (25 marca 2021 r.)
 7. Wystąpienie Mariusza Solarza na temat polskich sybirackich cmentarzy w Afryce Wschodniej w ramach projektu „Teatr życia” organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” w Szkole Muzycznej w Domasławicach (9 grudnia 2020 r.)
 8. Wystąpienie Huberta Chudzio „Dziecko na tułaczym szlaku. Przez Syberię do Afryki, Anny Hejczyk „Losy polskich rodzin zesłanych do ZSRS w świetle materiałów zgromadzonych w Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP na konferencji pt. „Pamięć i postpamięć. Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. W 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS” we współpracy z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu (3 grudnia 2020 r.)
 9. Wystąpienie Mariusza Solarza, pt. „Utrwalenie pamięci. Działalność CDZWiP”na konferencji naukowej pt. „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości”, Politechnika w Łodzi (17-19 października 2019 r.)
 10. Wystąpienie Anny Hejczyk pt. „Center for Documentations of Deportations, Explusions and Ressetlements. Polish refugees in East and South Africa (1942-1952)” na międzynarodowej konferencji pt. „Commemoration of the aniversary of the World War II outbreak as an exemple of the historical policy of the state” w ramach Daad „Remembrance days in a trinational approach” – Kraków, Fort Skotniki (3 września 2019 r.)
 11. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej pt. „Wielun and Zloczew in the research of the Center for Documentation of Deportations, Explusions and Ressetlements” oraz projekcja filmu pt. „Miasta zagłady. Między Wieluniem a Złoczewem” na międzynarodowej konferencji pt. „Commemoration of the aniversary of the Word War II outbreak as an example of the historical policy of the state” w ramach Daad „Remembrance days in a trinational approach” – Kraków, Uniwerystet Pedagogiczny (31 sierpnia 2019 r.)
 12. Wystąpienie Alicji Śmiegielskiej „Child’s memory. Testimoies od Jewish orphans from the Teheran Children group” na konferencji naukowej pt. „XXVI Annual Conference on Jewish studies” w SEFER Center for the Uniwersity teaching of Jewish Studies, Moskwa (15 lipca 2019 r.)
 13. Wystąpienie Anny Hejczyk, „Niech Was Bóg ma w swojej opiece i doda sił do przetrwania. Źródła epistolarne w Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP jako materiał do badań losów polskich Sybiraków, Mariusz Solarz „Listy w zbiorach archiwalnych Związku Sybiraków o. w Krakowie jako źródło do badań losów Sybiraków” na IX Źródłoznawczej konferencji naukowej pt. „Źródła epistolarne w warsztacie badawczym historyka”, Maniowy (17-19 czerwca 2019 r.)
 14. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej: „Dziękuję Ci droga Mamo… cena odwagi w relacjach świadków historii deportowanych w głąb ZSRS”, Mariusz Solarz: „Sytuacja polskich duszpasterzy pod okupacją sowiecką w latach 1939-1942” na X Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Auschitz i Holocust na tle zbrodni ludobójstwa w XIX i XX wieku. Cena odwagi”, Oświęcim (15 czerwca 2019 r.)
 15. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej „Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP” na konferencji naukowej pt. „Zbiory – Kolekcje – Archiwalia. U genezy nauk pomocniczych historii” UJ Kraków (7 czerwca 2019 r.)
 16. Wystąpienie  Alicji Śmigielskiej i Huberta Chudzio pt. „Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP” na debacie Coimbra Heritage Working Group w Collegium Maius UJ w Krakowie (4 czerwca 2019 r.)
 17. Wykład prof. Huberta Chudzio pt. „Zachować pamięć. Dziedzictwo polskich Sybiraków na pięciu kontynentach”, wygłoszony w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w ramach cyklu pt. ” Dziedzictwo akademickie i historia nauki” (24 kwietnia 2019 r.)
 18. Wystąpienie Huberta Chudzio w Aktobe, pt. „The project of oral history of the Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Ressetlements od Pedagogical Uniwersity od Cracow in Kazakhstan: Memory and post-memory. The fate of Polish families in Kazakhstan on the example od Karaganda, „Mass deportations od Poles to Siberia and to Kazakhstan during World War II”, Kazachstan (kwiecień 2019 r.)
 19. Wystąpienie Huberta Chudzio, Mariusza Solarza pt. „Polskie nekropolie uchodźcze (wojenne) w Afryce Wschodniej i Południowej” na posiedzeniu naukowym Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, PAU, Kraków (13 grudnia 2018 r.)
 20. Wystąpienie Hubert Chudzio, „Bez nazwiska, bez prawa głosu… Sieroty wojenne na przykładzie materiałów oral history w zbiorach CDZWiP” na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej (razem z IPN), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (21-22 listopada 2018 r.)
 21. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Projekt naukowy Pamięć o Kresach wśród mieszkańców Gliwic w świetle działalności Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP”
 22. Wystąpienie  Alicji Śmigielskiej pt. ” The Teheran children in the research of the Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Ressetlements of Pedagogical University of Cracow” na międzynarodowej konferencji pt. „Deported, exiled, saved. History and memory of Polish Jews in the Soviet Union (1940-1959) – GEOP International interdyscyplinarny research workshop”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa (11 października 2018 r.)
 23. Wystąpienie Mariusza Solarza pt. „Praca kapelanów II Korpusu Polskiego w świetle dokumentów normatywnych” na VIII Źródłoznawcza Konferencja pt. „Źródła normatywne w pracy badawczej historyka”. Maniowy (20-22 czerwca 2018 r.)
 24. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej, Moniki Zemły pt. „Sprawcy i pomocnicy zbrodni w świetle wspomnień gliwickich Kresowian” na Konferencja pt. „Auschwitz i Holocaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI w. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy. Jak rodzi się zło?”, Oświęcim (16 czerwca 2018 r.)
 25. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Polskie osiedla w Afryce Wschodniej”, Mariusz Solarz pt. „Polskie nekropolie w Afryce wczoraj i dziś” w konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Jedności Afrykańskiej w Polsce, pt. „Polska i Polacy w Afryce Wschodniej”, Warszawa (25 maja 2018 r.)
 26. Wystąpienie Mariusza Solarza pt. „Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP” na Zjeździe byłych wychowanków polskich szkół średnich w Wielkiej Brytanii (1947-1957), Londyn (17 maja 2018 r.)
 27. Wystąpienie Mariusza Solarza, pt. „Przymusowa praca w Niemczech w świetle wspomnień Zofii Szukały” na konferencji naukowej pt. „Praca przymusowa podczas II wojny światowej, jej pamięć i konsekwencje”, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i IPN, Szczecin (8-9 maja 2018 r.)
 28. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej pt. „Specyfika badań oral history w działalności Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP” na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Exploring the past: New social history in the crossroads of methodological tremds”, Kijów (22-24 marca 2018 r.)
 29. Wystąpienie Mariusza Solarza  pt. „Fort Skotniki” nr 52 i 1/2 N na szlaku Twierdzy Kraków. Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” na konferencji naukowej pt. „Historia na turystycznym szlaku”, organizowana przez Muzeum w Rybiku i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Rybik (14-15 marca 2018 r.)
 30. Wystąpienie Huberta Chudzio, Alicji Śmigielskiej pt. „Kanadyjska przystań. Losy dzieci z sierocińca Tengeru”, Anny Hejczyk pt. „Polska emigracja wojenna w Wielkiej Brytanii na przykładzie losów świadków historii z Coventry”, Mariusza Solarza pt. „Opieka duchowieństwa nad polską ludnością cywilną w Valivade w polskim obozie uchodźczym w Indiach w latach 1942-1948 w świetle dokumentów i relacji źródłowych” na konferencji naukowej pt. „Historia – Pamięć – Tożsamość. Człowiek jako świadek historii”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (6-7 grudnia 2017 r.)
 31. Wystąpienie Anny Hejczyk, Alicji Śmigielskiej, Anny Koział, pt. „Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Pamięć i postpamięć. Losy polskich rodzin w Kazachstanie na przykładzie Karagany”
 32. Wystąpienie Huberta Chudzio, Anny Hejczyk pt. „Polish refugees in East and South Africa during the years 1942-1952” na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Refugges in Uganda, then and now – the Polish Refugees, former Soviet prisoners in Siberia, in Eastern Africa and the situation of refugees in Uganda nowadays”, Kampala (17-24 listopada 2017 r.)
 33. Wystąpienie Huberta Chudzio i Alicji Śmigielskiej pt. „Kresy II RP we wspomnieniach Sybiraków z Wielkiej Brytanii” na konferencji naukowej pt. „Pamięć Kresów, Kresy w pamięci”, zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum w Gliwicach, Gliwice (25-27 października 2017 r.)
 34. Wystąpienie Huberta Chudzio, Alicji Śmigielskiej pt. „Żydowskie dzieci na Syberii i ich dalsze losy w świetle wspomnień świadków pozyskanych w ramach projektu pt. Dzieci Teheranu. Polscy Sybiracy w Izraelu” na konferencji naukowej pt. „Żydzi w krajach bloku sowieckiego w epoce stalinizmu”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (19-20 października 2017 r.)
 35. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP” na III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (14 października 2017 r.)
 36. Wystąpienie Anny Hejczyk, Mariusza Solarza pt. „Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Odkrywanie historii” na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego z okazji obchodów Międzynarodowych Dni Sybiraków (14-15 września 2017 r.)
 37. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Przerwane dzieciństwo. Obrazy z czasów wojny w świetle wspomnień i dokumentów Sybiraków z Wielkiej Brytanii”, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie (16 sierpnia 2015 r.)
 38. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej, Katarzyny Odrzywołek pt. „Smak wygnania… Doświadczenia polskich Sybiraków w latach 1940-1942” na konferencji naukowej pt. „Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej, UP Kraków (10 kwietnia 2015 r.)
 39. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – utrwalanie pamięci”, Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (23 marca 2015 r.)
 40. Wystąpienie Mariusza Solarza i Alicji Śmigielskiej pt. „Z mrozów Syberii pod słońce Afryki” -misje pracowników, doktoratów i studentów Instytutu Historii w Afryce” (12 marca 2015 r.)
 41. Wystąpienie Alicji Śmigielskiej i Mariusza Solarza pt. „Działalność Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP – ocalić od zapomnienia” oraz projekcja filmu „Wypędzeni. Saybusch Aktion”, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką w Krakowie ( 3 marca 2015 r.)
 42. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – utrwalenie pamięci” oraz projekcja filmu pt. „Wypędzeni. Saybusch Aktion”, Polski Dom Narodowy w Hardford (1 marca 2015 r.)
 43. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – utrwalenie pamięci” oraz projekcja filmu pt. „Wypędzeni. Saybusch Aktion”, Polska Fundacja Kulturalne, New Jersey (28 lutego 2015 r.)
 44. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – utrwalenie pamięci” oraz projekcja filmu pt. „Wypędzeni. Saybusch Aktion”, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (24 lutego 2015 r.)
 45. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Polscy uchodźcy w Afryce w latach 1942-1952”, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (13 stycznia 2015 r.)
 46. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Polskie osiedla i ich instytucje w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1942-1952. Wybrane zagadnienia”, Muzeum w Gliwicach (23 czerwca 2018 r.)
 47. Wystąpienie Huberta Chudzio, „Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń – utrwalanie pamięci” podczas XXXIV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów, Bibliotek Polskich na Zachodzie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 48. Wystąpienie Huberta Chudzio, Adrian Szopa „Projekt „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”- badania ratunkowe”, Anna Hejczyk, Katarzyna Odrzywołek, „Nowoczesne nauczanie dziejów sybirackich”, Alicja Śmigielska, Mariusz Solarz – prowadzenia panelu filmowego, na IV Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (4-7.09.2014 r.)
 49. Wystąpienie Anny Hejczyk pt. „Patriotyzm wczoraj i dziś. Na przykładzie losów polskich Sybiraków” w ZS Elektronicznych nr 2 w Krakowie (1 września 2014 r.)
 50. Wystąpienie Huberta Chudzio pt. „Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej”, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie (4 listopada 2013 r.)

GALERIA