Przejdź do menu Przejdź do treści

Wystawy

Wystawy przygotowane przez CDZWiP bazują na materiałach archiwalnych pozyskanych od świadków historii w czasie wyjazdów krajowych i zagranicznych. Są to przede wszystkim fotografie, listy, metryki oraz dokumenty osobiste gromadzone w archiwach domowych przez lata. W połączeniu z opracowaniem naukowym, dają wspólny obraz przeszłości. Wystawy często opowiadają o losach pojedynczych ludzi w szerszym kontekście historycznym. Tematyka ekspozycji w głównej mierze dotyczy losów Polaków deportowanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej oraz konsekwencji podpisania Układu Sikorski-Majski i zwrócenia im wolności, a dalej prób budowania nowego życia z dala od ojczyzny – w osiedlach uchodźczych na terenie Afryki, Indii, Meksyku, Nowej Zelandii, a później na całym świecie. Wystawy prezentowane były nie tylko w Polsce, ale także zagranicą (Science Po w Paryżu, Muzeum Narodowe w Kampali, Muzeum Pierwszego Prezydenta Kazachstanu w Astanie itp.)

 

Zapraszamy do odwiedzenia w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń nowej, stałej, multimedialnej wystawy ,,Zesłani na Sybir. Losy polskich obywateli deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej.”