Przejdź do menu Przejdź do treści

Polskie instytucje w świecie

V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie wpisuje się w tradycję poprzednich. Miały one za zadanie podtrzymać więzi oraz kontaktów diaspory polskiej w świecie z krajem.  Ten Kongres, w swych założeniach miał służyć debacie na temat roli inteligencji polskiej poza granicami ojczyzny. Ekspozycja miała za zadanie przybliżyć instytucje polskie funkcjonujące w świecie, które często od wielu pokoleń stanowią ostoję polskości, w których prowadzą swą działalność. Podczas V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie reprezentanci polskich instytucji naukowych i kulturalnych mówili głównie o ich teraźniejszości i wyzwaniach na przyszłość. Prezentowana ekspedycja dotyczyła historii polskich placówek w świecie, których przedstawiciele biorą udział w krakowskim Kongresie. Była ona więc pewną formą wprowadzenia do wysłuchania referatów prelegentów. Należy dodać, że ukazane na wystawie instytucje są wybranymi i ważnymi, jeśli chodzi o polską naukę w świecie, jednak oczywiście nie wszystkimi. W różnych krajach globu działa bowiem znacznie więcej polskich jednostek naukowych i kulturalnych. Jednak już tylko ten wybór pokazuje niezwykłość i siłę ojczyzny reprezentacji za granicą, związaną z wieloma dyscyplinami badawczymi.

 

GALERIA