Przejdź do menu Przejdź do treści

Spotkanie z władzami Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

1 lipca 2024 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek spotkał się z władzami Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. W rozmowach dotyczących możliwości szerszej współpracy, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń na polu akademickim, realizacji projektów, a także wspólnych działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i narodowego, udział wzięli prezes SMU dr hab. Hubert Kowalski, prof. UW, wiceprezes SMU dr Joanna Ślaga oraz dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UKEN, jednostki będącej członkiem instytucjonalnym SMU, dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN.
Najważniejszym celem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. W ramach SMU prowadzona jest szeroko zakrojona działalność informacyjna, propagująca ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski, jak też poza jej granicami.