Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończono kwerendę archiwalno-biblioteczną w Kanadzie!

Tymczasem w Centrum!
.
Zakończono kwerendę archiwalno – biblioteczną realizowaną w Kanadzie, w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowanego przez prof. Huberta Chudzio pt. „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis relacji źródłowych / Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny”. Dzięki pracom zrealizowanym w Archiwum Narodowym i Bibliotece w Ottawie, Polskim Instytucie Naukowym i Bibliotece im. W. Stachiewicz w Montrealu, archiwum Związku Weteranów Polskich im. marszałka J. Piłsudskiego w Montrealu, archiwum polskiej Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu oraz archiwach domowych świadków historii – zweryfikowano obecny stan badań i pozyskano materiały niezbędne do naukowego opracowania relacji źródłowych polskich Sybiraków z Montrealu.
.
Pięknie dziękujemy naszym partnerom z Kanady za nieocenioną pomoc i wsparcie!
Szczególne „dziękuję” kierujemy do: Mateusza Samulewskiego, Stanisława Latka i Stefana Władysiuka z Polskiego Instytutu, Józefa Foltyna i Andrzeja Tutaj ze Stowarzyszenia Weteranów, rodziny Babińskich na czele z panią Haliną Babińską – Sybiraczką i Kazimierzem Babińskim, rodziny Czartoryskich oraz kapłanów z Zakonu Franciszkanów: o. Adama Zawackiego i o. Józefa Błaszaka z polskiej parafii w Montrealu.
.
GALERIA
.